Historie 20: Stationen

Historie 20: Stationen

Lokalitet: På Alhedestien ved stationsbygningen

Baggrund: [Jernbane lyde – damp – gods – passagerer]
Speak: [Mandlig oplæser]
”I 1906 kom jernbanen til Ilskov, og det er nok det mest betydende tiltag, der er sket i Ilskov
sogn, da det var som følge af jernbanens komme at der voksede en by op.
Der gik 6 år fra beslutningen var blevet truffet i Rigsdagen til banen kunne indvies. Der var
nemlig megen diskussion om linjeføringen. Skulle den gå øst eller vest om Alheden, og havde
Hedeselskabet ikke udtalt, at den skulle gå lige igennem, var der nok aldrig blevet en
stationsby i Ilskov.
Det var ikke gratis at få banen igennem. Hver kommune skulle betale 25000 kr. pr. løbende
mil. Men her mere end 100 år efter kan man jo se at denne investering har været godt givet ud.
Banens placering gav gode muligheder for intensiv opdyrkning af heden, da mergel, som blev
hentet i Kølsen Mergelleje ved Viborg og transporteret med toget, var en nødvendighed for at
opdyrke heden. Kig i øvrigt ud forbi Ildsgaard – den første bebyggelse i området og hør mere
om hedens opdyrkning.
Transporten af mergel bevirkede at jernbanen i mange år var en rigtig god forretning. Banen
blev kaldt ’Konebanen’ fordi mændene blev baneformænd og deres koner blev
stationsforstandere, da det var det billigste. Jo, jo, også den gang havde de sindige midtjyder
forstand på god købmandsskab… [klukker]
Efter nogle år var der dog så meget prestige og god økonomi i den succesfulde bane at
mændene overtog posten som stationsforstandere, men navnet ’Konebanen’ hang stadig ved.
Under 1. Verdenskrig blev der transporteret tørv til Tyskland til brændsel. Senere da jorden var
blevet opdyrket blev landbrugsprodukter – især kartofler – fragtet fra stationen.
Du kan stadig se de toppede brosten hvor et sidespor førte ind til de to kartoffelcentraler. I dag
er kartoffelcentralerne ombygget til de boliger du kan se her skråt over for den gamle
stationsbygning.
Banen fik en stor betydning for byens og omegnens befolkning, da de fik et hurtig
transportmiddel, men den kunne imidlertid konkurrere med bilerne og det bevirkede at banen
blev nedlagt i 1977 – nu har vi i stedet en dejlig cykelsti: Alhedestien, hvor man kan cykle hele
vejen fra Herning til Viborg.”