Historie 17: Telefoniens udvikling

Historie 17: Telefoniens udvikling

Lokalitet: Den gamle telefoncentral på Nyskovvej

Baggrund: [Telefonister i arbejde]
Speak: [Ung kvinde]
”Her inde i huset på Nygade 6 lå telefoncentralen. Ja, du kender jo nok vejens navn som
Nyskovvej – men efter kommunesammenlægningen med Herning kommune måtte vi ændre
nogle af vejnavnene, for det kunne jo ikke gå at der var to gader i kommunen, der hed det
samme.
Men altså, her lå telefoncentralen i 6 år inden vi i 1969 overgik til en fuldautomatisk central,
hvor det hele bliver styret elektronisk. Den fuldautomatiske central fra TDC huses i den lille grå
bygning, som kan du se her mellem nummer 6 og nummer 8.
– Allerførst lå telefoncentralen faktisk omme i hovedgaden – i nr. 25 ved siden af mejeriet.
Men altså: Telefoncentralen blev passet af en telefonist, som sørgede for at forbinde de to, der
ringede til hinanden. Når man skulle ringe til en person i Ilskov, blev der ringet op til
telefoncentralen hvor telefonisten fik at vide hvem man ønskede at tale med. Når de fik det at
vide, kunne de sætte en prop ind i panelet, så der blev forbindelse til den ønskede abonnent i
byen.
Dengang var det manuelle telefoner. Man ringede op ved at dreje på et håndtag på sin telefon,
og det samme gjorde man når man ringede af – ellers vidste telefonisten ikke om der stadig var
en samtale i gang. Det hændte tit at man glemte at ringe af og så måtte telefonisten lytte efter
for at høre om der stadig blev snakket.
Det hændte da også at samtalen var så spændende, at telefonisten selv glemte at lægge på og
derfor var man i telefoncentralen da også godt bekendt med alt hvad der rørte sig i byen.
I starten var der ikke så mange numre i Ilskov at holde styr på, så telefonisten blev godt kendt
med de mennesker i Ilskov, der havde telefon, og ofte skete det også at hun blev anvendt til at
give beskeder. Faktisk kan man måske sige at vi her i Ilskov var lidt på forkant med de
moderne SMS’er… [griner].
Nogen vil måske hævde at der i gamle dage var en langt højere grad af service end vi kender
det i dag, men prøv at kigge om forbi friluftsbadet. Her står det nyeste skud på stammen: En
telefonmast til trådløst telefoni og internet, så mobiltelefonerne i Ilskov altid kan nås fra verden
omkring os…”