Historie 13: Ilskov Skole

Historie 13: Ilskov Skole

Lokalitet: Parkeringspladsen foran skolen

Baggrund: [Lyd af børn i skolegården]
Speak: [Elev fra 5. klasse i den første del – en oplæser i den sidste del]
”[Elev] Hej – velkommen til min skole.
Vi er 7 klasser her på skolen – fra 0. til 6. klasse. 0. til 2. er i Nygård, mens 3. til 6. er i
Gammelgård. Vi har også bibliotek, musik, natur og teknik og alle mulige fag. I idræt er vi
nogen gange ude, men for det meste er vi i hallen.
Men jeg kan nu bedst li’ frikvartererne. Her kan vi lege, spille fodbold eller f.eks. gi’ den gas på
multibanen eller legepladsen.
[Oplæser] Tanken om at bygge en fælles skole inde i byen, der var opstået efter at jernbanen
var blevet anlagt, havde ofte været drøftet, men først i 1937 da den nye skolelov stillede krav
om, at der bl.a. skulle være gymnastiksal, toiletter og håndvask blev det en nødvendighed.
Det kunne de to eksisterende skoler ikke leve op til og efter mange overvejelser og
diskussioner om placering blev det besluttet, at den skulle ligge her, hvor vi nu står.
2. verdenskrig gjorde at planerne ikke blev ført ud i livet inden 1946. Ilskov Centralskole blev
taget i brug i slutningen af året. Alle eleverne fra Ilskov gl. skole startede på den nye skole,
hvorimod det kun var de ældste elever fra Skåphus Skole der startede. Denne skole blev lavet
til en forskole under Centralskolen dog kun med de små elever. Da Skåphus Skole lukkede i
1960 kom alle børn til Ilskov Centralskole.
Ved indvielsen blev den smukke skole beundret af de fremmødte og der blev udtrykt ønske
om, at der fra den nye skole måtte udgå en vågen, dansk og kristen ungdom.
Det kunne være sjovt at diskutere dette håb for fremtiden med skolens første leder, Brandager,
der flyttede med fra Ilskov gl. skole. Han havde nok ikke fantasi til at forestille sig skolens og
elevernes udvikling fra dengang til nu, men sikkert er det, at eleverne i Ilskov gør sig
bemærkede i positiv retning, når de kommer videre i uddannelsessystemet.
Skolen har siden gennemført renoveringer og tilbygninger og ikke mindst bygningen af Ilskov
Hallen i 1986 har betydet meget for skolens fysiske rammer.”