Historie 11: Ilskov gl. skole

Historie 11: Ilskov gl. skole

Lokalitet: Ilskov gl. skole – Skåphusvej

Baggrund: [Skiftende lyd kulisse – se tekst…]
Speak: [Ældre mand]
”Jeg begyndte min skolegang på Ilskov gl. skole i foråret 1945. Det var i slutning af anden
verdenskrig og jeg husker den dag krigen sluttede: Jeg var i skole og vi var vilde af begejstring
over, at krigen var slut og at tyskerne havde overgivet sig. Det gjorde en stor indtryk på mig
dengang, at det var ovre. Lige efter tyskernes kapitulation var vi nogle drenge, der var oppe
Ilskov by ved Viborg vejen hvor tyske soldater marcherende i store kolonne på vej hjem til
Tyskland. [Støvletramp – march]
De sang under marchen, selvom de havde tabt krigen, men tilsyneladende var de ved godt
mod – måske var de glade for at de skulle hjem, selv om deres land var lagt i ruiner.
De kom selvfølgelig uden våben. Mange våben og granater var blevet efter ladt ude i skoven.
Tilbage til Ilskov gl. skole, som du står ved nu. Nu bruges den til beboelse, men dengang var
det halve af skolebygningen lærer bolig, hvor læreren boede med sin familie, og den anden
halvdel var skolestue. På min tid var lærer Brandager lærer på skolen. Samtidig med at lærer
Brandager skulle stå for undervisning i skolen, var han kirkesanger i kirken hver søndag.
I skolestuen var der fire rækker skoleborde med fast bænk til to elever ved hver bord. Foran
skolebordene var skifer-tavlen og kateteret hvor alle land-og verdenskort hængte. I den
modsatte ende af klasselokalet var der en stor kakkelovn, der varmede skolestuen op, så i
vinterhalvåret skulle lærer Brandager have fyret op i, inden vi elever mødte op om morgenen.
Brændsel som skulle bruges til opvarmning bestod af tørv, som nogle landmænd havde aftale
med sognerådet om at levere.
[Elever øver salmevers og katekismus]
Eleverne der gik på skolen var opdelt i to klasser, der var tre årgange i 1. klasse og fire
årgange i 2. klasse. Vi gik så i skole tre dage om ugen for hver klasse, altså gik vi i skole hver
anden dag – der var dog også undervisning om lørdagen.
Man må nok sige, at det var en stor opgave at være lærer dengang med så mange årgange i
hver klasse. Det kunne klares ved, at de årgange der var ældre, kunne være hjælpelærer for
de små i klassen.
Den først time gik altid med, at vi skulle høres i salmevers og katekismus, så det krævede, at
man skulle lære meget udenad. Det var svært for mange… Også for mig…
Da jeg havde gået i Ilskov gl. skole i 2 1/2 år, blev Ilskov Centralskole bygget inde midt i byen.
Den erstattede Ilskov gl. skole og dele af Skåphus skole, som lå nordvest for Ilskov. Ilskov
Centralskole hedder i dag blot Ilskov skole og det er her børnene bliver undervist i dag.
Skoledagen dengang var meget anderledes for os elever, end den er i dag. Men det er bestemt
også en anden opgave at være lærer i dag… Jeg er ikke sikker på at den er nemmere i dag,
men når man snakker om at Ilskov skole er en lille skole, tænker jeg tit tilbage på tiden i Ilskov
gl. skole og smiler…”