Historie 04: Myremalm Plantage

Historie 04: Myremalm Plantage

Lokalitet: På Alhedestien bagved Egeskovvej 15

Baggrund: [Lyden af vinden, der får granerne til at svaje]
Speak: [Stykket fortælles af den barkede og vejrbidte skovarbejder Bjørn, som vi møder på
arbejde i skoven]
”[Lyden af en motorsav der stopper] … pyha … [Bjørn tørrer sveden af panden] – Velkommen
til min skov – Myremalm Plantage – der ligger her midt mellem Viborg og Herning, lige nord for
Ilskov. Skoven på knap 500 hektar er oprindeligt anlagt fra 1889 til midt i 1900-tallet på den
tidligere hede.
Vi har forynget det meste af skoven, så den i dag består af 2. eller 3. generations skov. Der er
flest nåletræer i Myremalm Plantage. – Hovedtræarten er rødgran i god kvalitet i store
regulære og veldrevne bevoksninger. Men vi har også områder med stort set alle sædvanligt
benyttede træarter, som f.eks. eg, lærk og bjergfyr.
Skoven har en særdeles god jagt, og huser bl.a. en fast og stor bestand af råvildt, dåvildt og
kronvildt, som i Myremalm Plantage kan finde ro, føde og dækning.
Der findes i øvrigt tre markerede vandreture i Myremalm plantage. Det er nemlig tilladt for alle
at gå en tur i skoven, når man holder sig på stierne. Hvis du har tid kan du jo gå en tur derud.
Tag bare kaffen med, det er et godt sted at nyde stilheden…
Nå, nu har du opholdt mig længe nok. Netop som man tror man er færdig kommer der en
efterårsstorm – eller sågar en tornado og lægger træerne ned, så må man i gang igen.
Efter sådan en omgang blæsevejr ligger mine træer som Mikado-pinde. Du kan stadig se spor
efter tornadoen her i skoven – men på Nyskovvej kan du høre endnu mere om tornadoens tur
gennem Ilskov.
Fortsat god tur! [Motorsaven starter og Bjørn fortsætter sit arbejde]”