feb 25

Ordinær generalforsamling i Ilskov Hallen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7171

feb 22

Karup Å Golfklub

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7166

feb 14

Økonomiske midler til en skulptur

Kære Ilskovborgere.
Som I er bekendt med, via husstandsomdeling sammen med sidste indbydelse til fællesspisning, så er vi en lille trio, som arbejder på at skaffe økonomiske midler til en skulptur, som skal stå på den gamle stationsplads tæt ved det nye madpakkehus.

Én af måderne var, at vi har fået en aftale med Vestjysk Forsikring om, at de donerede 250 kr. for en accept på, at de måtte aflægge besøg og give tilbud på husstandens forsikringer og hvis det udmøntede sig i en ny kunde for dem, så ville vi få yderligere 250 kr. + ekstra bonus på 10.000 kr. hvis de fik en hel del nye kunder.

Vi fik i første omgang en kvote på 30 – 35 aftaler. Vi havde skrevet at vi ville kontakte jer i den forgangne weekend, men vi har fået overvældende positiv modtagelse, så allerede lørdag måtte vi stoppe, for da var vi nået op på 37 aftaler + en del som ønskede at støtte med et kontant beløb

Derfor har vi et positivt problem: Vi nåede ikke rundt til alle, før vores max. antal var nået 😊

Måske vi skal have en runde nr. 2 hvem ved?
Kunstgruppen vil gerne sige tak for den positive respons, og ikke mindst tak til de frivillige hjælpere som tog opgaven og trodsede den bidende kulde weekenden bød på.
På gruppens vegne
Ole Nikolajsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7158

feb 10

Forældre/søskende aften i FDF Ilskov

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7152

feb 05

Ordinært repræsentantskabsmøde

 

Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsesformandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, samt fastsættelse af hal leje.

5. Fremlæggelse af Ilskov Hallens nye vedtægter, til godkendelse ( Se vedhæftet fil )

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Christina Vingborg Madsen (modtager genvalg)
Bent nørgaard (modtager genvalg)
Tina Svensson (modtager genvalg)
Kimie Thaagaard (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til formanden Rene Sandvig – Skårphusvej 48, senest to dage før mødet afholdes.
Bestyrelsen opfordrer foreningsrepræsentanterne til at møde op, og såfremt de nuværende repræsentanter er afløst af andre, bedes man rette henvendelse til foreningens formand, for at få videresendt indbydelsen til rette vedkommende.

Foreningsrepræsentanterne skal være valgbare til Ilskov Hallens bestyrelse.

Såfremt forenings repræsentanten er forhindret, og der sendes en anden, skal vedkommende have en fuldmagt med, for at kunne stemme.
Efter mødet vil bestyrelsen være vært ved en let anretning. Af hensyn til dette bedes man melde afbud til Christina Madsen (20629452)

Med venlig hilsen
Halbestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7145

feb 05

Bankospil i Ilskov Forsamlingshus

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7140

feb 02

Vinterhygge i Ilskov Forsamlingshus

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7137

feb 02

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

 

 

 

Vi skal bruge 3-5 personer i Ilskov, så tilmeld dig til Distriktsleder i Ilskov: Lise Lotte Bjerge
Gerne på mail: llbjerge@fiberpost.dk

Eller på dette link.

https://www.cancer.dk/indsamling/bliv-indsamler/opret/distrikt/166/

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7133

jan 26

Fastelavnsarrangement i Ilskov Hallen med gudstjeneste søndag d.11/2 kl. 10.00

OBS Fastelavnsfesten foregår i år i Ilskov Hallen!
Fastelavnsfest med gudstjeneste, tøndeslagning og trylleshow. Fri entre for alle, gratis slikpose til børnene, kaffe /the og fastelavnsboller. Glæder os til at se jer alle.

Sogneaftenudvalget.


Hej, Jeg hedder Micki og er en rigtig klovn, jeg kommer på besøg hos jer i Ilskov Hallen, hvor jeg har taget mit helt fantastiske trylleshow med, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Det er et show som passer til både store og specielt de små børn.
Jeg glæder mig rigtig meget til besøget, og jeg håber at du vil komme og kigge på, så vi sammen kan få en rigtig sjov og spændende oplevelse at tage med hjem.
Jeg glæder mig til at se dig.
Klovnen Micki

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7130

jan 22

Haveaften med rhododendron

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7119