jan 22

Haveaften med rhododendron

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7119

jan 21

Ilskov Pensionistklub

Ilskov Pensionistklub Indkalder til generalforsamling
Torsdag 15 Februar 2018 kl.14,30 i Forsamlingshuset


DAGSORDEN:
1:Valg af dirigent
2:Valg af Stemmetæller
3:Bestyrelsens Beretning
4:Fremlægelse af Regnskab til godkendelse
5:Fastsættelse af kontingent
6:Indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før )
7:Valg til Bestyrelsen på valg er
Bent Nørgaard ( Modtager ikke genvalg )
Jens Hagelskjær ( Modtager genvalg )
8:valg af Suppleant: Ingen i år
9:Valg af Revisor nuværende er Ove Jensen ( Modtager Genvalg)
10:Eventuelt (Hvad gør vi med foreningen fremover)
Efter Generalforsamlingen er der kaffe og brød
Efter dette Fortæller Anne Linde Førgaard om Karen Blixen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7115

jan 15

Ilskov kultur og idrætsliv

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7111

jan 15

Bliv indsamler


 

 

 

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

Vi skal bruge 3-5 personer i Ilskov, så tilmeld dig til Distriktsleder i Ilskov: Lise Lotte Bjerge
Gerne på mail: llbjerge@fiberpost.dk


Eller på dette link.

https://www.cancer.dk/indsamling/bliv-indsamler/opret/distrikt/166/

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7106

jan 12

Glad og Musikalsk aften i Munklindehus tirsdag 16 januar kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og hør 5 Rebildspillemænd spille op til musik med gode anekdoter og plads til en svingom.

Pris 60 kr inkl kaffe og brød
Sogneaftenudvalget

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7096

jan 12

Ordinær generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening, torsdag d. 8. februar kl. 19.30, i Ilskov forsamlingshus.


Dagsorden:
1). Valg af dirigent og stemmetællere.
2). Bestyrelsens beretning.
3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2018.
4). Fastsættelse af kontingent.
5). Indkomne forslag.
6). Valg iht. Vedtægterne §4.
A). Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Kjeld Jørgensen, modtager genvalg. Ivan Andersen, modtager genvalg. Kaj Hagelskær, modtager genvalg. Viggo Andersen, modtager genvalg.
B). Valg af suppleanter.
Valg af en suppleant
C). Valg af 2 revisorer.
På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.
D). Valg af en revisor suppleant.
På valg er: Svend Aage Wurtz, modtager genvalg.
7). Eventuelt.


Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Hvis man bliver foreslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil det blive respekteret.
Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en handlekraftig bestyrelse.
Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe og the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7094

jan 12

Børne familie aften

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7091

dec 28

Nytårstaffel

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7088

dec 21

Ilskov Kultur og Idrætsliv

D. 18/12 blev det en realitet at Ilskov gymnastik forening ophørte og Ilskov idrætsforening fik navneændring til Ilskov Kultur og Idrætsliv, også blev vores fælles nye vedtægter gennemgået og vedtaget.
Vi har arbejdet på dette de sidste 1½ år, så det blev fejret med bobler.


Tak til alle der deltog samt alle der har hjulpet os igennem denne udvikling.

Den Nye forenings ledelse blev sat og følgende meldte sig til ledelses
arbejdet:
Formand: Hanne Holm Mathiassen
Ansvarlig: Tina Lindbæk økonomi
Medlem: Louise M Ibsen
Medlem: Martin Andresen
Medlem: Rikke Rocatis Kristensen


Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang
Glædelig jul til alle fra bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7082

dec 07

Kontaktrådsmøde

Referat fra kontaktrådsmøde
kontaktrådsmøde den 7. november 2017
Læs videre her >>>> Kontaktrådsmøde – 7 november 2017

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7077