Historie 15: Forsamlingshus

Historie 15: Forsamlingshus

Lokalitet: Forsamlingshuset

Baggrund: [Møde og festaktivitet, hvor det passer ind]
Speak: [Kvindelig / mandlig oplæser]
”Under 1, Verdenskrig afholdtes stiftende generalforsamling i A/S Ilskov Forsamlingshus og det
første arrangement afholdtes i det nybyggede hus d. 11. august 1916.
Kigger vi i de første vedtægter vil man konstatere, at der forbydes udskænkning af berusende
drikke og afholdelse af offentlig dans. Men allerede på det næste bestyrelsesmøde omgås
forbuddet mod offentlig dans for der vedtages, at husleje til dans er 9 kr. i modsætning til
møder, oplæsning og lign., som kan slippe med en leje på kun 7 kr.
På generalforsamlingen i 1917 besluttes det, at der altid skal være 2 aktionærer til stede, når
der afholdes dans, for at sikre at alt går sømmelig til. Derudover besluttes det, at der ikke må
danses Storkedans og Tango i huset det første år. I de efterfølende år er forbuddet mod
Storkedans og Tango vedtaget indtil flere gange. Forbuddet er vist aldrig blevet ophævet, så
det må du huske når du kommer til fest i forsamlingshuset.
Vi hopper lige nogle år frem i historien, og så er der igen krig i Danmark. Her vedtager
bestyrelsen i 1943 at nægte Værnemagten udlevering af husets nøgler. Værnemagten presser
kraftigt på, og i protokollen kan man i referat fra møde i bestyrelsen læse, at huset ”tilfældigvis”
er brændt ned.
Da krigen sluttede i maj 1945 gik man i gang med at skaffe midler til opførelse af et nyt
forsamlingshus. Og et par år efter stod huset helt færdigt og der var inviteret til indvielsesfest.
Alkoholforbuddet gjaldt også i det nye hus efter krav fra Plantageejer Henrik Dalgas, som
havde skænket grunden. Så traktementet stod på smørrebrød og kaffe.
Der gik dog ikke mange år inden huset løb ind i økonomiske problemer, og flere gange var der
stillet forslag om salg af huset. Dette stod på helt frem til midt i 60erne, men hver gang blev
situationen reddet ved ekstra indbetaling fra interessenterne. I 1968 skete der noget virkelig
revolutionerende med Ilskov Forsamlingshus. Da fik man nemlig, med tilladelse fra enkefru
Dalgas og hendes børn, slettet den hidtil gældende servitut om, at der ikke måtte udskænkes
alkoholiske drikke i Ilskov Forsamlingshus.
I 1970 opgives tanken om, at drive Ilskov Forsamlingshus videre som et interessent selskab og
det vedtages enstemmigt at overdrage Forsamlingshuset til det, der dengang hed Ilskov
Sogneforening – i dag Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening.
I de efterfølgende år bliver der bygget til og renoveret og da økonomien var virkelig vanskelig
blev der lavet en husstandsindsamling hvor man fik ny kapital at drive forsamlingshuset videre
for og i dag kan vi med sindsro se fremtiden i øjnene og glæde os over, at vores by har et
moderne og up-to-date forsamlingshus til gavn og glæde for såvel lokale som udenbys brugere
af huset.”