Historie 07: FDF hytten og skovsøen

Historie 07: FDF hytten og skovsøen

Lokalitet: Broen over bækken ved skovsøen

Baggrund: [Natur – skov, eng, sø…]
Speak: [Ældre kvinde fortæller]
”Velkommen til vores FDF hytte. Det skal være mig en fornøjelse at fortælle dig lidt om dette
dejlige sted, der ligger her i den sydlige udkant af byen.
Vi har haft en FDF og FPF kreds her i Ilskov siden 13. april 1962. De første mange år holdt vi
møder forskellige steder hos private i Ilskov by.
I 1966 forærede Netha og Clemmen fra Skåphusgård os en grund i skoven, hvor den første
FDF og FPF hytte blev bygget ved frivillig arbejdskraft. Den stod klar i foråret 1969.
Denne hytte blev rammen om mange aktiviteter for drengene og for pigerne i Ilskov FPF/FDF.
Til at begynde med var det to separate grupper – én til piger og én til drenge, men sidst i
70’erne blev de slået sammen til én gruppe.
Hytten, du kigger på nu, er ikke den oprindelige hytte. Den brændte ned den 18. maj 1996 om
aftenen. En ny flot bjælkehytte blev bygget og indviet året efter.
I Ilskov FDF er vi også synlige i byen. Vi afholder julestue, er med ved byfesten og
fastelavnsfesten – og vi har i de senere år genoptaget traditionen med at holde Skt. Hansfest
her ved hytten. Du er naturligvis velkommen til alle vore aktiviteter.
Søen du ser her er begyndt etableret i 2009 hvor vi fik tilsagn fra lodsejere om, at vi kunne
anlægge søen og stien, der langs bækken fører op til Alhedestien – cykelstien mellem Herning
og Viborg, der løber gennem Ilskov, der tidligere var en jernbane.
Det er et rigtigt dejligt område, som vi er stolte over, og vi kan glæde os over at mange benytter
dette. Du er naturligvis altid velkommen til at gøre et stop her med madkurv og venner og
familie, hvis du har behov for et pusterum i den travle hverdag…”