Historie 03: Ilskov Kirke

Historie 03: Ilskov Kirke

Lokalitet: Ilskov Kirke

”Du står ved Ilskov Kirke, der er bygget 1898. I midten af 1800-tallet tog hedeopdyrkningen fart
i området omkring Ilskov, Agerskov og Munklinde, og frem mod år 1900 voksede
indbyggertallet fra 135 til det tredobbelte. Der var blevet ansat en lærer til at undervise
børnene, og nu manglede man en kirke.
Du synes måske at kirken ligger lidt underligt her et par kilometer udenfor byen, men
placeringen blev faktisk fundet efter en afstemning i sognet, hvor der forinden havde været
heftige stridigheder om kirkens placering.
Alle ville have kortest mulig vej til kirken, og beboerne i Agerskov og Munklinde ville derfor
have kirken rykket ca. 600 meter mod øst. Resultatet blev dog, at man tog mod et tilbud fra
Anders Martinus Jensen, som vederlagsfrit gav et stykke jord til at bygge kirken på.
Budgettet for kirkebyggeriet var på 18.500 kr. For at pengene kunne række, stillede egnens
bønder med mandskab, heste og vogne, når der skulle flyttes materialer, og håndværkerne
blev indlogeret på de tre Ildsgårde.
På Ildsgaard blev der plads til kørestald for de kirkegængere, der kom langvejsfra – så sparede
man denne udgift i kirkebyggeriet.
I sine første år blev kirken foruden gudstjenester også brugt til at offentliggøre meddelelser fra
myndigheder og sogneråd. Blandt kirkebestyrelsens opgaver var et problem med spytning.
Efter en gudstjeneste var der ofte hele søer af spyt på gulvet. Om det var spytteriet eller dårligt
byggeri, der var årsagen, vides ikke; men allerede i starten af 1900-tallet var der problemer
med råd i kirkens træværk, hvilket medførte at der måtte lægges et nyt gulv af sten.
Ilskov kirke fik installeret kirkeklokke i forbindelse med opførelsen; men der kom først orgel i
kirken i 1912. Orglet kostede 1.250 kr. Disse penge var samlet ind blandt private og skænket af
den lokale jagtforening.
I 1928 byggede man et ”nødtørftshus”, det kostede 130 kr., og i 1930-erne begyndte man at
plante rundt om kirkegården.
Efter krigen i ’45 trængte kirken til en modernisering. Ilskov kirke skulle have elektricitet til både
lys og varme og dette var en meget stor beslutning, da det var den første kirke med elvarme.
Balkonen ved orglet blev fjernet og orglet trukket ind i tårnrummet, og gulvet i koret blev fornyet
og der blev etableret nye kirkebænke. Det tog også dengang lang tid og renoveringen var da
også først helt færdig i 1949.
I 1991 købte menighedsrådet ”Kirkely”, som ligger lige overfor kirken. Det bliver i dag brugt til
mandskabslokaler og mødelokale.
Efter 5 års ansøgninger blev kirken lukket i 7 mdr for en gennemgribende renovering. Et nyt
alterparti og tre nye vinduer med glasmalerier af Simon Aaen blev sat i gavlen. Det gamle alter
blev lagt på loftet og alterbilledet blev ophængt i dåbsværelset. Desuden blev lavet nyt
alterbord og hele kirken blev malet. Således var man klar til at slå dørene op for en smuk,
nyrenoveret tidsvarende kirke i 2012.”