Historie 02: Ildsgaard

Historie 02: Ildsgaard

Lokalitet: Ildsgaard

Baggrund: [Vi skal have indtryk af at vi befinder os på en gammel gård – hestehove på
toppede brosten, bindingsværk og stråtag – hvordan det så end lyder… ? ]
Speak: [Mandlig / kvindelig oplæser]
”Du står nu ved den allerførste bebyggelse på Ilskov-egnen. Ildsgaard, der først i det 17
århundrede var en del af Hald Hovedgaard ved Viborg, var den eneste bebyggelse så langt
øjet rakte. I ca. 1734 blev den givet til Herremandens kusk, Jens Madsen, der havde hjulpet
herren ud af en pinlig affære med en pige – ja, sådan går i hvert fald snakken. Kusken fik
gården uden hovedrig, men der skulle stå et værelse klar til Herremanden samt være plads til
heste når han kom forbi.
Ildsgaard havde et meget stor jordtilliggende, men det var hede næsten det hele, så det var en
slidsom tilværelse at brække heden og alden. [Lyd af arbejde med hakker] Allaget er et
velkendt problem, der var én af hovedårsagerne til, at hedens omdannelse til agerjord blev så
besværlig en proces. Det kompakte lag, der næsten er ligeså hårdt som cement, måtte
gennembrydes, hvis der skulle skabes ordentlige afdræningsforhold i jorden. Herefter måtte
man gøde den sure jord før der kunne dyrkes i jorden. Gødskningen blev bl.a. foretaget med
mergel, der er en lertype med et stort indehold af kalk. Kalken kunne således neutralisere den
sure jord.
Under opdyrkningen af heden spillede små jernbaner en stor rolle for at få den store mængde
nødvendige kalk frem til de områder, der skulle opdyrkes.
Med tiden blev der udstykket flere gårde fra Ildsgaard, og alt som i dag hedder Ilskov er herfra.
Meget af jorden nord for gården blev plantet til med skov, mens jordene syd for Ildsgaard blev
anvendt til landbrugsjord.
Jorden indeholdt meget myremalm, som man smeltede til jern. For at opnå tilstrækkeligt høje
temperaturer blev der brugt meget af den oprindelige vilde beplantning til at fyre med. [Lyd af
knitrende bål] Man regner med at det er heraf navnet ILDSKOV som området oprindeligt hed,
kommer fra.
Da jernbanen mellem Herning og Viborg blev bygget i 1906 mente statsbanen, at der var en
station som hed næsten det samme, og derfor blev D’et fjernet i Ildskov, og da banen blev
nedlagt beholdt statsbanerne D’et…”