Tilbage til Institutioner

Ilskov skole

 

Ilskov skole ligger midt på Ilskov Hovedgade (se bykort). Det har den gjort nu i over 65 år. Skolen er enkeltsporet med ca. 85 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. En engageret lærerstab, der repræsenterer både ungdom og erfaring, sørger for passende faglige udfordringer til børnene.

Ilskov Skole har gennem en årrække haft fokus på elevernes læringsstile, som til stadighed inddrages i undervisningen og ligeledes fremgår af skolens elevplaner. Skolen arbejder entreprenant og har siden 2010 deltaget i projekt Partnerskab, som sætter fokus på elevernes kreative og innovative udvikling. Derudover har skolen fokus på faglig læsning i de forskellige fag. Kooperativ læring er ligeledes én af de undervisningsformer, der er fokus på, på skolen. Kooperativ læring er en undervisningsform, hvor der arbejdes med strukturerede samarbejds- og læringsprocessor.
Ilskov skole er en skole, der er synlig i samfundet. En skole, der fremmer og udvikler selvstændighed og engagement.

Ilskov Skole er kendetegnet ved en god balance mellem traditioner og nytænkning. Der arbejdes med emnebaseret undervisning på tværs af klasserne herunder også med venskabsklassen. IT er en integreret del af hverdagen med bærbare PC´er, interaktive tavler og Intranet for elever, forældre og lærere.

Ilskov skole har i flere år været en integreret del af ”Landsbyskoler i net” i Herning Kommune, hvor faglig viden udvikles og deles lærere og ledelse imellem. Skolen har været med i opstartsfasen af samarbejdet og har været aktiv deltagende i de mange projekter og udviklingsarbejder, der har kendetegnet samarbejdet.

Skolen har et tæt samarbejde med børnehaven, fritidshjemmet og klubben i daginstitutionen Skovmyren, der ligger lige over for skolen. Efter 6. klasse sendes skolens elever til Sunds skole, som vi også har et tæt og velfungerende samarbejde med – både i forbindelse med overlevering af elever, men også i andre sammenhænge som eksempelvis fælles kursusdage for lærerne. Ilskov skole har siden september 2014 haft fællesledelse med Sunds skole.

Skolen nyder godt af at være integreret med Ilskov Hallen.

Skolen har god plads inde og ude. Der er et stort grønt udenoms areal med 2 kælkebakker, træer, boldbane og multibane. Derudover har skolen en god legeplads.
I tilknytning til skolens udearealer finder man „Bytorvet“, som er et samlingssted for byens borgere. Her findes der petanquebaner og bålplads.

Se også www.ilskov-skole.dk

 

Permanent link til denne artikel: https://ilskov.net/institutioner/ilskov-skole