Tilbage til Foreninger

Kontaktrådet

Kontaktrådet består af repræsentanter fra Ilskovs foreninger. Hver forening har én stemme. Der afholdes møde i rådet 4 gange om året – ét i hvert kvartal.

Formålet med Kontaktrådet er at komme med ideer og forslag til gavn for Ilskov Sogns beboere, at løse arbejdsopgaver, kommunikation (samordning), såfremt disse skønnes at være i overensstemmelse med Ilskov Forsamlingshus og Borgerforenings formålsparagraf.

Kontaktrådet vælger et sekretariat, som består af fire medlemmer. Sekretariatet beskæftiger sig med kontorarbejde og PR i nødvendigt omfang i relation til igangværende projekter iværksat af Kontaktrådet på dets kvartalsmøder. Sekretariatets medlemmer fordeler arbejdsopgaverne imellem sig, og aftaler selv mødevirksomhed. Sekretariatet følger et projekts forløb og træder til hvis bistand ønskes eller er påkrævet.

Sekretariatet varetager følgende opgaver: indkaldelse og ledelse af kvartalsmøder samt udfærdigelse af referat og dagsorden, herunder referater fra arbejdsgrupper, samt udsendelse til alle foreninger. Sekretariatet varetager desuden omtale på ilskov.net og øvrig PR – Presse. Ligeledes er det Sekretariatets opgave at informere og invitere politikere. Sekretariatet og Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening mødes til eventuelle hastesager.

Sekretariatet er sammensat af to medlemmer fra Borgerforeningen – hvor den ene skal være fra bestyrelsen og den anden, medlem af foreningen, men udpeget af bestyrelsen. Ligeledes deltager to medlemmer, som er valgt af de øvrige foreninger for en 1-årig periode, i April kvartal.

Sekretariatet refererer til Borgerforeningens bestyrelse i alle sager, hvor offentlige myndigheder er eller påtænkes involveret.

De enkelte arbejdsopgaver under Kontaktrådet besluttes, og ændres ved stemmeflertal af medlemmerne i Kontaktrådet.

Her er en liste over ledelsesmedlemmer af Kontaktrådet.

Repræsentanter,

Referater fra kontaktrådsmøder:

Referat af kontaktrådsmøde den 3 februar 2016

Referat af Kontaktrådsmøde den 2 maj 2016

Referat af Kontaktrådsmøde den 11 august 2016

Referat af Kontaktrådsmøde den 2 november 2016

Referat af Kontaktrådsmøde den 30 januar 2017

Referat af Kontaktrådsmøde – den 2 maj 2017

Referat af Kontaktrådsmøde – 10 august 2017

Referat fra Kontaktrådsmøde mandag den 7. maj 2018

Referat fra kontaktrådsmøde den 20 aug 2018

Referat Kontaktrådsmøde tirsdag d 6 november 2018

Referat-Kontaktrådsmøde-onsdag-d-6-februar-2019.del 1

Referat-Kontaktrådsmøde-onsdag-d-6-februar-2019.del 2

Referat fra kontaktsrådsmøde – 6 – November – 2019

Referat fra kontaktsrådsmøde 10-februar-2020

Referat fra kontaktrådsmøde d. 29.06.20

Referat fra Kontaktrådsmøde 18 August 2020

Referat fra kontaktrådsmøde d. 04-11-2020

Referat fra kontakrådsmøde 23 august 2021

Permanent link til denne artikel: https://ilskov.net/foreninger/kontaktradet