Tilbage til Alt om Ilskov

Hjertestarteren i Ilskov

Et samarbejde mellem Projekt ”By-i-Bevægelse” og Ilskov Hallens Bestyrelse betyder, at I nu kan komme til en hjertestarter i et udendørs ophængt skab,  placeret ved Hovedindgangen til Ilskov Hallen.

Hallen har påtaget sig at lægge driftsstrøm til skabet, der indeholder et varme/køleelement, så hjertestarteren opbevares under optimale forhold, uanset vejret. Endvidere vil Hallen føre tilsyn med, om skab og indhold forefindes i ubeskadiget tilstand.

Der er på Skolen, i Skovmyren, i Forsamlingshuset, ved FDF hytten, ved busstoppestederne, ved Friluftsbadet og IIF klubhus opsat skilte med henvisning til placering af hjertestarteren.

Den er nem at bruge, kræver ingen undervisning, da den vejleder med dansk stemmeinstruktion – den skal blot startes. Vi foreslår, at I orienterer jeres børn om hjertestarteren og går en tur forbi for at se på sagerne.

Hvis du ønsker at være beredt, kan du hente hjertestarterens brugervejledning ved at klikke  her >> eller på billedet herover. I vejledning kan du finde svar på hvad du gør, hvis du skal bruge hjertestarteren, samt hvordan du udfører hjerte-lunge-redning.

Du kan lære mere om førstehjælp på www.redliv.dk


Hvad er en hjertestarter?

Hjertestarteren er en transportabel batteridrevet maskine, som betjenes manuelt. Den kaldes også for en AED – Automatisk Ekstern Defibrillator. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren ofte få et hjerte, der er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. En hjertestarter kan og må bruges af alle og er enkel at anvende.

Hvad gør hjertestarteren?

Hjertestarteren foretager selv en hjerteanalyse og afgør, om der skal gives elektrisk stød. Hvis det er nødvendigt at give et elektrisk stød, vil hjertestarteren selv bede brugeren om at gøre det ved at trykke på en bestemt knap. Hjertestarteren giver trinvis instruktion til førstehjælperen gennem tale. Ligesom flere modeller kan instruere i at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, når der er brug for det.

Derfor virker hjertestarteren:

Ved pludselig uventet hjertestop flimrer hjertet ofte på grund af elektrisk kaos. Den mest effektive behandling er at give et elektrisk stød til hjertet – også kaldet defibrillering eller hjertestart.

Hvem må bruge hjertestarteren?

Alle må bruge og betjene en hjertestarter i Danmark. Og er man i stand til at give livreddende førstehjælp, kan man også betjene en hjertestarter uden forudgående træning. Det er en fordel at have modtaget undervisning for at benytte den mest effektivt. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge – det vil altid være bedre at bruge den frem for ingenting at gøre.

Klassisk genoplivning er stadig vigtig:

Hjertestarteren er ikke ment som en erstatning for normal førstehjælp i form af hjertemassage. Den er ment som et supplement, og kombinationen af hjerte-lungeredning og en hjertestarter giver de bedste chancer for at overleve et hjertestop.

Hvornår gavner hjertestarteren?

Der er forskellige typer hjertestop. Hjertestarteren gør størst gavn, når hjælpen ydes hurtigt, og hjerterytmen er såkaldt stødbar. Kun ved bestemte elektriske mønstre, stødbare hjerterytmer, nytter det at give stød. Hjertestarteren analyserer, om hjerterytmen er stødbar og afgør, om der skal gives stød. Hvis der ikke kan eller skal stødes, kan hjertemassage og kunstigt åndedræt ofte hjælpe. Selvom det er muligt at støde, er det ikke altid, at den tilskadekomne kan genoplives, og selv om man gør sit bedste er det ikke altid, at den tilskadekomne kan reddes.

Kan hjertestarteren tage fejl?

Hjertestarteren er sikker. Den analyserer ofrets hjerterytme og tager populært sagt ikke fejl. Hvis ofret ikke har hjerteflimmer, kan hjertestarten ikke give et elektrisk stød. Man kan derfor ikke komme til at give et stød til en, der ikke har hjertestop. Følg blot hjertestarterens anbefalinger.

En kamp mod uret

Uret tikker, når en person falder om med hjertestop. Hjertets elektriske aktivitet ændres og aftager hurtigt for til slut helt at ophøre. Er der ikke længere elektrisk aktivitet i hjertet, kan det ikke sættes i gang igen med hjertestarteren. For hvert minut der går, uden hjertemassage og hjertestarter, falder overlevelseschancen med ca. 10 pct. Derfor er det vigtigt, at personer med hjertestop modtager hjælp hurtigst muligt. Hvert sekund tæller.


Permanent link til denne artikel: https://ilskov.net/alt-om-ilskov/hjertestarteren-i-ilskov