feb 10

Forældre/søskende aften i FDF Ilskov

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7152

feb 05

Ordinært repræsentantskabsmøde

 

Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsesformandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, samt fastsættelse af hal leje.

5. Fremlæggelse af Ilskov Hallens nye vedtægter, til godkendelse ( Se vedhæftet fil )

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Christina Vingborg Madsen (modtager genvalg)
Bent nørgaard (modtager genvalg)
Tina Svensson (modtager genvalg)
Kimie Thaagaard (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til formanden Rene Sandvig – Skårphusvej 48, senest to dage før mødet afholdes.
Bestyrelsen opfordrer foreningsrepræsentanterne til at møde op, og såfremt de nuværende repræsentanter er afløst af andre, bedes man rette henvendelse til foreningens formand, for at få videresendt indbydelsen til rette vedkommende.

Foreningsrepræsentanterne skal være valgbare til Ilskov Hallens bestyrelse.

Såfremt forenings repræsentanten er forhindret, og der sendes en anden, skal vedkommende have en fuldmagt med, for at kunne stemme.
Efter mødet vil bestyrelsen være vært ved en let anretning. Af hensyn til dette bedes man melde afbud til Christina Madsen (20629452)

Med venlig hilsen
Halbestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7145

feb 05

Bankospil i Ilskov Forsamlingshus

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7140

feb 02

Vinterhygge i Ilskov Forsamlingshus

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7137

feb 02

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

 

 

 

Vi skal bruge 3-5 personer i Ilskov, så tilmeld dig til Distriktsleder i Ilskov: Lise Lotte Bjerge
Gerne på mail: llbjerge@fiberpost.dk

Eller på dette link.

https://www.cancer.dk/indsamling/bliv-indsamler/opret/distrikt/166/

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7133

jan 26

Fastelavnsarrangement i Ilskov Hallen med gudstjeneste søndag d.11/2 kl. 10.00

OBS Fastelavnsfesten foregår i år i Ilskov Hallen!
Fastelavnsfest med gudstjeneste, tøndeslagning og trylleshow. Fri entre for alle, gratis slikpose til børnene, kaffe /the og fastelavnsboller. Glæder os til at se jer alle.

Sogneaftenudvalget.


Hej, Jeg hedder Micki og er en rigtig klovn, jeg kommer på besøg hos jer i Ilskov Hallen, hvor jeg har taget mit helt fantastiske trylleshow med, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Det er et show som passer til både store og specielt de små børn.
Jeg glæder mig rigtig meget til besøget, og jeg håber at du vil komme og kigge på, så vi sammen kan få en rigtig sjov og spændende oplevelse at tage med hjem.
Jeg glæder mig til at se dig.
Klovnen Micki

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7130

jan 22

Haveaften med rhododendron

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7119

jan 21

Ilskov Pensionistklub

Ilskov Pensionistklub Indkalder til generalforsamling
Torsdag 15 Februar 2018 kl.14,30 i Forsamlingshuset


DAGSORDEN:
1:Valg af dirigent
2:Valg af Stemmetæller
3:Bestyrelsens Beretning
4:Fremlægelse af Regnskab til godkendelse
5:Fastsættelse af kontingent
6:Indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før )
7:Valg til Bestyrelsen på valg er
Bent Nørgaard ( Modtager ikke genvalg )
Jens Hagelskjær ( Modtager genvalg )
8:valg af Suppleant: Ingen i år
9:Valg af Revisor nuværende er Ove Jensen ( Modtager Genvalg)
10:Eventuelt (Hvad gør vi med foreningen fremover)
Efter Generalforsamlingen er der kaffe og brød
Efter dette Fortæller Anne Linde Førgaard om Karen Blixen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7115

jan 15

Ilskov kultur og idrætsliv

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7111

jan 15

Bliv indsamler


 

 

 

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

Vi skal bruge 3-5 personer i Ilskov, så tilmeld dig til Distriktsleder i Ilskov: Lise Lotte Bjerge
Gerne på mail: llbjerge@fiberpost.dk


Eller på dette link.

https://www.cancer.dk/indsamling/bliv-indsamler/opret/distrikt/166/

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7106