jan 12

Glad og Musikalsk aften i Munklindehus tirsdag 16 januar kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og hør 5 Rebildspillemænd spille op til musik med gode anekdoter og plads til en svingom.

Pris 60 kr inkl kaffe og brød
Sogneaftenudvalget

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7096

jan 12

Ordinær generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening, torsdag d. 8. februar kl. 19.30, i Ilskov forsamlingshus.


Dagsorden:
1). Valg af dirigent og stemmetællere.
2). Bestyrelsens beretning.
3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2018.
4). Fastsættelse af kontingent.
5). Indkomne forslag.
6). Valg iht. Vedtægterne §4.
A). Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Kjeld Jørgensen, modtager genvalg. Ivan Andersen, modtager genvalg. Kaj Hagelskær, modtager genvalg. Viggo Andersen, modtager genvalg.
B). Valg af suppleanter.
Valg af en suppleant
C). Valg af 2 revisorer.
På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.
D). Valg af en revisor suppleant.
På valg er: Svend Aage Wurtz, modtager genvalg.
7). Eventuelt.


Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Hvis man bliver foreslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil det blive respekteret.
Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en handlekraftig bestyrelse.
Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe og the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7094

jan 12

Børne familie aften

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7091

dec 28

Nytårstaffel

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7088

dec 21

Ilskov Kultur og Idrætsliv

D. 18/12 blev det en realitet at Ilskov gymnastik forening ophørte og Ilskov idrætsforening fik navneændring til Ilskov Kultur og Idrætsliv, også blev vores fælles nye vedtægter gennemgået og vedtaget.
Vi har arbejdet på dette de sidste 1½ år, så det blev fejret med bobler.


Tak til alle der deltog samt alle der har hjulpet os igennem denne udvikling.

Den Nye forenings ledelse blev sat og følgende meldte sig til ledelses
arbejdet:
Formand: Hanne Holm Mathiassen
Ansvarlig: Tina Lindbæk økonomi
Medlem: Louise M Ibsen
Medlem: Martin Andresen
Medlem: Rikke Rocatis Kristensen


Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang
Glædelig jul til alle fra bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7082

dec 07

Kontaktrådsmøde

Referat fra kontaktrådsmøde
kontaktrådsmøde den 7. november 2017
Læs videre her >>>> Kontaktrådsmøde – 7 november 2017

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7077

dec 01

Åben skovdag

Sæt allerede nu X i kalenderen ved søndag den 6. maj 2018. 

Den dag inviteres der til Åben skovdag. 

Nærmere information senere.

Tove Ørskov Sørensen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7074

nov 27

Ekstraordinær generalforsamling IIF

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7071

nov 22

FDF Julestue

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7068

nov 14

Nyt omkring ”Lyden af Ilskov”

Arbejdsgruppen vedr. ”Lyden af Ilskov” bestod af Jens Hagelskjær, Kaj Hagelskjær, Kim Hyldgård og Tove Ørskov Sørensen.

Da projektet blev indviet, var det meningen, at man skulle ud til de 20 poster placeret i området, for at høre de dramatiserede historier om vores sogn.
Det kan man stadigvæk, men vi har udvidet projektet med, at man nu også kan høre disse historier hjemme.

Gå ind på ilskov.net under ”Alt om Ilskov” og vælg ”Lyden af Ilskov”, eller tryk på billedet i højre side med hedeopdyrkningen. Du kommer da ind til hele projektet med ”Lyden af Ilskov” og kan læse og høre alt det, der blev lavet til projektet.

På arbejdsudvalgets vegne Tove Ørskov Sørensen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7063