Tilbage til Foreninger

Ilskovs Venner

„Ilskovs Venner“ er en forening, hvis primære formål er at planlægge og afholde en årlig byfest i Ilskov, og af foreningens vedtægter fremgår bl.a., at overskuddet af byfesten skal gå til sportslige formål, kulturelle formål, samt øvrige velgørende formål. Byfesten afvikles altid den første hele weekend i juni måned, idet byfesten strækker sig fra onsdag til søndag. Foreningens øverste myndighed udgøres endvidere af et repræsentantskab, hvortil er knyttet 10 foreninger, som hver har et medlem i repræsentantskabet. Jævnfør vedtægterne kan samtlige foreninger, grupper, institutioner og råd i Ilskov Sogn optages i repræsentantskabet mod at opgive navnet på en kontaktperson. „Ilskovs Venner“ indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde 1 gang årligt i september/ oktober måned, hvor repræsentantskabet fordeler overskuddet af den netop afviklede byfest.

Liste over ledelsesmedlemmer af Ilskovs Venner.

 

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/foreninger/ilskovs-venner