Tilbage til Foreninger

Ilskov Kirke og Menighedsråd

Ilskov kirke finder man, når man kører mod øst ud af byen på Ikastvej (se bykort). Der er en lang historie bag denne placering, som man kan finde enten i Ilskov kirkes historie: „Skimter et mål”, som kan købes afmenighedsrådet,eller„Ilskovs historie”, som er udgivet af skolen.

Ilskov kirke er med i et storpasporat bestående af Ilskov, Simmelkær, Grove, Haderup, Feldborg og Sunds.

Ilskov sogn dækker Ilskov skoledistrikt, Agerskov og dele af Munklinde. De to sidste hører til Bording skoledistrikt.

Du kan læse mere om Ilskov sogn her >>>>

Menighedsrådet for Ilskov kirke består af 6 valgte medlemmer. De varetager kirkens daglige drift, som også inkluderer menighedshuset „Kirkely“. Menighedsrådet er også med til at ansætte præst, graver/kirketjener, organist og kirkesanger. Menighedsrådet arrangerer kirke-koncerter og er medarrangør af sogneaftener, kirkerally, juletræsfest, fastelavn m.m.

I januar og februar 2007 fotograferede “Dansk KirkegårdsIndex” gravstenene på Ilskov Kirkegård. Navne, stednavne og datoer blev registreret, og det er muligt på hjemmesiden at søge på de enkelte personer. Siden er også en indgang (en portal) for øvrige danske kirkegårde.

Se projektet på hjemmesiden http://www.danskkirkegaardsindex.dk/ilskov/

Her er en liste over ledelsesmedlemmer af Ilskov Menighedsråd:

  • Formand: Birgit Burla                                       Mail: birgit_burla@ hotmail.com      Tlf: 41273258
  • Næstformand: Kaj Hagelskær                        Mail: ildsgaard@ privat.dk                Tlf: 20456012/97145012
  • Sognepræst : Anne Linde Førgård                 Mail: anlf@km.dk                               Tlf: 30300882
  • Kirkeværge: Tove Maul Lauritsen                   Mail: tove-m-l@hotmail.com            Tlf:97145270/30615348
  • Kasserer: Inger Rasmussen                             Mail: inger.r @live.dk                        Tlf: 41268766
  • Medlem: Anne Lise Rosgaard Mikkelsen      Mail:annelise@ rosgaard.it             Tlf: 23965172
  • Medarbejderrepræsentant:                               Mail: ilskovkirke@ mail.dk               Tlf: 40372732

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/foreninger/ilskov-kirke-og-menighedsrad