Foreninger

 

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/foreninger

FDF Ilskov

FDF Ilskov er en del af landsforbundet FDF, som er et frivilligt drenge – og pigeforbund i Danmark. Vi er et kristent forbund. En stor del af vores aktiviteter for børn og unge forgår ude i naturen. Vi vil gerne hjælpe børnene med at færdes i naturen og at leve sammen med naturen. I FDF …

HYGGE DANS

I Ilskov Forsamlingshus           Ingen tilmelding – alle er velkommen Ilskov Kultur og Idrætsliv PROGRAM 2018 Torsdag d. 29. marts – Jørgen Bitsch ONSDAG d. 25. april – Steen Nielsen ONSDAG d. 30. maj – Jens Sandager Juni – Forsamlingshus lukket Juli – Forsamlingshus lukket Torsdag d. 30. august Jørgen Munksgaard …

Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening

Foreningens formål er at have et samlingssted for beboerne i Ilskov og omegn til afholdelse af selskabelige og kulturelle aktiviteter (se bykort). Desuden at være med i det koordinerende sekretariat for Ilskov kontaktråd. Forsamlingshuset drives som et nøglehus og husets økonomi bygger bl.a. på salg af medlemskort og sponsorbeviser. Foreningen ledes af en bestyrelse på …

Ilskov Friluftsbad og Legeplads

                                  Vi ligger lige midt i det hele… Ilskov Friluftsbad er 15 km fra Herning, 15 km fra Ikast og kun 40 km fra Viborg, Holstebro og Silkeborg.   Lej Friluftsbadet uden for åbningstid. Det er muligt at leje …

Ilskov Gymnastikforening

I.G.F. er en forening, som har haft sit virke i Ilskov siden 1979. Foreningen henvender sig primært til børn og unge. Sæsonen starter i september med hold lige fra mor-/far-/barn gymnastik til spring, rytme -funk, line-dance og callanetic. Der afsluttes i marts med opvisning i Ilskov Hallen. Ilskov Gymnastikforening er stiftet d. 05.04.1979. Formålet med …

Ilskov Idrætsforening 1933

Ilskov Idrætsforening blev dannet i 1933 med det formål at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel gennem idræt og andre kulturelle tiltag. De idrætsgrene, foreningen tilbyder, er håndbold, badminton, svømning, bordtennis og fodbold. Der lægges stor vægt på, at de ovennævnte aktiviteter altid kan tilbydes børn. I turneringerne tilmeldes de hold, der er spillemæssigt grundlag …

Ilskov Kirke og Menighedsråd

Ilskov kirke finder man, når man kører mod øst ud af byen på Ikastvej (se bykort). Der er en lang historie bag denne placering, som man kan finde enten i Ilskov kirkes historie: „Skimter et mål”, som kan købes afmenighedsrådet,eller„Ilskovs historie”, som er udgivet af skolen. Ilskov kirke er med i et storpasporat bestående af …

Ilskovs Venner

„Ilskovs Venner“ er en forening, hvis primære formål er at planlægge og afholde en årlig byfest i Ilskov, og af foreningens vedtægter fremgår bl.a., at overskuddet af byfesten skal gå til sportslige formål, kulturelle formål, samt øvrige velgørende formål. Byfesten afvikles altid den første hele weekend i juni måned, idet byfesten strækker sig fra onsdag …

KLF – Kirke og Medier i Ilskov

  Vi har fået navneforandring til “KLF Netværk Midtjylland Vest” Som dækker Herning og Ikast/Brande kommuner KLF er en fælleskirkelig og politisk uafhængig forening. Foreningens formål er at arbejde for gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium i de elektroniske medier. Hertil hører arbejdet for at sikre udsendelser, der repræsenterer den kristne kulturarv. Foreningen …

Kontaktrådet

Kontaktrådet består af repræsentanter fra Ilskovs foreninger. Hver forening har én stemme. Der afholdes møde i rådet 4 gange om året – ét i hvert kvartal. Formålet med Kontaktrådet er at komme med ideer og forslag til gavn for Ilskov Sogns beboere, at løse arbejdsopgaver, kommunikation (samordning), såfremt disse skønnes at være i overensstemmelse med …

Pensionistklubben

 Ilskov Pensionistklub           Ilskov Pensionistklub, har til formål, at samle efterlønnere, pensionister og andre interesserede til socialt og kulturelt samvær i Ilskov. Fra september til maj arrangeres der foredrag, underholdning og udflugter. Møderne afholdes ca. hver anden torsdag eftermiddag fra kl. 14,30 til ca. 16,30 i forsamlingshuset. Derudover spiller vi fra …

Simmelkær-Sunds-Ilskov Havekreds

Simmelkær-Sunds-Ilskov Havekreds er opstået for 60 år siden og har i dag 66 medlemmer i alt, fra disse 3 byer. Foreningen har 6 til 7 arrangementer om året. Vi tager ud og besøger haver, vi afholder et foredrag og en demonstration om året og er på et planteskolebesøg. derudover bytter vi planter med hinanden. Vores …

Socialdemokraterne i Sunds – Ilskov – Simmelkær

Her finder du flere informationer  Socialdemokraterne i Sunds – Ilskov – Simmelkær >>>>

Sunds og Omegns Venstre

  Venstres lokalforeningen i Ilskov-Simmelkær er pr. 31/12 2012 blevet sammenlagt med Venstre i Sunds, og har  derfor skiftet navn til Sunds og Omegns Venstre For yderligere information om Vælgerforeningens arbejde – kontakt venligst bestyrelsen, ligesom nye medlemmer af partiet er meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen. Der kan søges yderligere information på …

Ilskov Forældreforening

Ilskov Forældre Forening er en frivillig forening under Ilskov Idrætsforening. Bestyrelsen består af; Christina Meldgaard Lauridsen, Charlotte Skov, Lone Christensen og Ann Hyldgaard.       Med sammenlægningen af Ilskov og Sunds Skoler pr. 1. august 2015 er behovet for en præcisering af foreningens formål og retningslinjer ekstra relevant.   Foreningens formål er at lave …