okt 06

Ilskov hallens generalforsamling

Indkaldelse til Ilskov hallens generalforsamling
25/10 – 2021 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for næstkommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Rene Saandvig – ønsker genvalg
Jørn Emil Sørensen – ønsker ikke genvalg
Der skal vælges 2 suppleanter.
Solveig Fonnesbæk – ønsker genvalg
Kimie Thagaard – ønsker genvalg

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i hallens kantine.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til formanden Rene Saandvig – Skårphusvej 48, senest 8 dage før mødet afholdes.

Enhver borger med tilknytning til hallen, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Såfremt medlemmet ikke er fyldt 18 år, har den ene forældre part stemmeret på generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling kan ske senest 2 dage før afholdelse til Christina – christinavmadsen@gmail.com eller ved at tilmelde sig begivenheden på Ilskov Kultur og Idrætslivs facebookside.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/8347