feb 07

General forsamling i FDF Ilskov

General forsamling i FDF Ilskov
Torsdag den 28. februar kl. 19:00 i hytten på Skåphusvej.

Program:
– Valg af dirigent
– Beretning for 2018
– Fremlæggelse af regnskab
– Valg til kredsbestyrelsen På valg er: Kirsten Pedersen, Ann Maul Hyldgaard og Thomas Fonnesbæk. Alle modtager genvalg. Herudover består bestyrelsen af Flemming Lauridsen (Kredsleder), Kim Hyldgaard og Tove Lauritsen (menighedsrådsrepræsentant).
– Valg af suppleanter
På valg er: Thue Jepsen modtager genvalg og Jeanette Sangild modtager ikke genvalg.
– Valg af revisor På valg er: Gitte Kristensen og Martin Andresen. Begge modtager genvalg
– Eventuelt, herunder orientering om væbnermesterskab og kommende lejre
20:00 Afslutning Har du lyst til at deltage aktivt i FDF Ilskov hører vi også gerne om det inden mødet. Note: Man kan kun komme i betragtning hvis man har lyst.

Bemærk: Programmet for generalforsamlingen er ifølge de officielle bestemmelser i FDF. Generalforsamlingen er åben for alle jf. almindelige foreningsbestemmelser. Har du forslag til generalforsamlingen modtager vi dem gerne senest 14 dage før generalforsamlingen på fdfilskov@gmail.com

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7598