jan 04

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ILSKOV FORSAMLINGSHUS & BORGERFORENING.

TORSDAG D. 07-02 2019 KL. 19.30.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening, torsdag d.

7. februar kl. 19.30, i Ilskov Forsamlingshus.

Dagsorden iht. vedtægterne.

1). Valg af dirigent og stemmetællere.

2). Bestyrelsens beretning.

3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2019.

4). Fastsættelse af kontingent.

5). Indkomne forslag.

6). Valg iht. Vedtægterne §4.

A). På valg er: Inga Fyhring, modtager ikke genvalg. Gudrun Jørgensen, modtager ikke genvalg. Bent Nørgård, modtager genvalg.

B). Valg af suppleant.

På valg er Ove Jensen, modtager genvalg.

C). Valg af 2 revisorer.

På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.

D). Valg af revisor suppleant.

På valg er: Svend Aage Wurtz, modtager genvalg.

7). Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Hvis man bliver forslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil dette blive respekteret.

Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en handlekraftig bestyrelse.

Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe og the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7435