feb 12

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling d. 5/3 kl. 19.00 i Ilskov Hallen

 Dagsorden

– Velkomst
– Valg af dirigent, referent og stemmetæller
– Bestyrelsens beretning V. Esben Sangild
– Gennemgang af regnskab samt budget for 2018 v. Vinnie Jensen
– Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Jensen modtager ikke genvalg.
Esben Sangild og Rikke Rocatis er på valg og modtager genvalg.
– Valg af suppleant: Tina Lindbæk modtager genvalg og valg til bestyrelsen.
– Godkendelse af registreret revisor, Bestyrelsen foreslår Morten Nørgaard.
– Behandling af indkomne forslag.
– Evt.
– Smørrebrød og vand
Tilmelding senest d. 1/3 til Vinnie på 27268236 Vi vil som bestyrelse gøre opmærksom på, at vi ønsker så mange som muligt med til generalforsamlingen, samt det er frivilligt om man ønsker at opstille til bestyrelsen.
Vi ønsker, at de kommende bestyrelses medlemmer, selv ønsker at arbejde og lægge en indsats i arbejdet.


Mange Hilsner
Rikke fra Sygeplejebutikken
Gedhusvej 4
7451 Sunds
#60698383

Mød os på Facebook og Instragram.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7155