feb 05

Ordinært repræsentantskabsmøde

 

Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsesformandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, samt fastsættelse af hal leje.

5. Fremlæggelse af Ilskov Hallens nye vedtægter, til godkendelse ( Se vedhæftet fil )

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Christina Vingborg Madsen (modtager genvalg)
Bent nørgaard (modtager genvalg)
Tina Svensson (modtager genvalg)
Kimie Thaagaard (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til formanden Rene Sandvig – Skårphusvej 48, senest to dage før mødet afholdes.
Bestyrelsen opfordrer foreningsrepræsentanterne til at møde op, og såfremt de nuværende repræsentanter er afløst af andre, bedes man rette henvendelse til foreningens formand, for at få videresendt indbydelsen til rette vedkommende.

Foreningsrepræsentanterne skal være valgbare til Ilskov Hallens bestyrelse.

Såfremt forenings repræsentanten er forhindret, og der sendes en anden, skal vedkommende have en fuldmagt med, for at kunne stemme.
Efter mødet vil bestyrelsen være vært ved en let anretning. Af hensyn til dette bedes man melde afbud til Christina Madsen (20629452)

Med venlig hilsen
Halbestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7145