jan 21

Ilskov Pensionistklub

Ilskov Pensionistklub Indkalder til generalforsamling
Torsdag 15 Februar 2018 kl.14,30 i Forsamlingshuset


DAGSORDEN:
1:Valg af dirigent
2:Valg af Stemmetæller
3:Bestyrelsens Beretning
4:Fremlægelse af Regnskab til godkendelse
5:Fastsættelse af kontingent
6:Indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før )
7:Valg til Bestyrelsen på valg er
Bent Nørgaard ( Modtager ikke genvalg )
Jens Hagelskjær ( Modtager genvalg )
8:valg af Suppleant: Ingen i år
9:Valg af Revisor nuværende er Ove Jensen ( Modtager Genvalg)
10:Eventuelt (Hvad gør vi med foreningen fremover)
Efter Generalforsamlingen er der kaffe og brød
Efter dette Fortæller Anne Linde Førgaard om Karen Blixen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7115