jan 12

Ordinær generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening, torsdag d. 8. februar kl. 19.30, i Ilskov forsamlingshus.


Dagsorden:
1). Valg af dirigent og stemmetællere.
2). Bestyrelsens beretning.
3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2018.
4). Fastsættelse af kontingent.
5). Indkomne forslag.
6). Valg iht. Vedtægterne §4.
A). Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Kjeld Jørgensen, modtager genvalg. Ivan Andersen, modtager genvalg. Kaj Hagelskær, modtager genvalg. Viggo Andersen, modtager genvalg.
B). Valg af suppleanter.
Valg af en suppleant
C). Valg af 2 revisorer.
På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.
D). Valg af en revisor suppleant.
På valg er: Svend Aage Wurtz, modtager genvalg.
7). Eventuelt.


Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Hvis man bliver foreslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil det blive respekteret.
Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en handlekraftig bestyrelse.
Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe og the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7094