jan 18

Genralforsamling i Gymnastikforeningen

Kunne du tænke dig at blive en del af gymnastikforeningens bestyrelse? 

Så har du muligheden lige nu for vi søger medlemmer af bestyrelsen.

Vi går en spændende tid i møde, hvor vi har fokus på følgende områder:

- At arbejdsmængderne i foreningsarbejdet er tilpasset dit behov.

- At lave nytænkning ift. struktur og arbejdsopgaver

- At lave en frivilligplan som virker.

- Som noget nyt vil vi også arbejde i grupper med fundraising, sociale medier, økonomi, visioner/mål, igangsætning af nye aktiviteter og fastholdelse af nuværende aktiviteter.

Lyder det spændende, så kom til vores general forsamling. 

Program for Generalforsamling

Ilskov Gymnastikforening onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19:30 i Ilskov Hallens Cafeteria

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Hanne Mathiassen i hænde senest 6 dage før.

Kan sendes til formand@ilskovgf.dk

5. Valg af:

a. Formand – på valg er Hanne Mathiassen – modtager genvalg.

b. Bestyrelsesmedlem – på valg er Berrit Lauridsen – modtager ikke genvalg.

c. Bestyrelsesmedlem – på valg er Conny Lyngholm Gardarsdottir – modtager ikke genvalg.

d. Bestyrelsesmedlem – på valg er Maja Sangild – modtager genvalg

e. Hallens repræsentantskab – på valg er Jan Schmidt – modtager genvalg

f. Revisor – på valg er Betina Wellejus – modtager genvalg

g. Suppleant – på valg er Charlotte Skov – modtager genvalg.

6. Eventuelt.

Vel mødt

MVH Hanne Mathiassen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5831

jan 16

Ilskov kultur og idrætsliv inviterer til hoppe loppedag.

Ilskov kultur og idrætsliv inviterer til hoppe loppedag d. 28/1 fra kl.10-15

Der vil være en masse oplevelser for børn i alle aldre og som noget nyt vil der være prøvetimer i vores nye voksen aktiviteter som spinning/indoor cyckling, motionsboksning, TRX, total gym(motionsmaskiner) og jumping fitness.

Det er motion til alle aldre, så vi opfordre alle til at kigge forbi og prøve de nye aktiviteter.

Der vil også være information om vores nye tiltag “motionskortet” som er et månedskort hvor du kan træne alt det du vil for 149 kr pr. måned.

Kiosken vil naturligvis være åben.

 

Mange hilsner

Ilskov Kultur og Idrætsliv

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5821

jan 16

Generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & borgerforening.

Der indkaldes til generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & borgerforening, torsdag den 9. februar kl. 19.30, i Ilskov forsamlingshus.

Dagsorden:

                     1 ). Valg af dirigent og stemmetællere.

                     2 ). Bestyrelsens beretning.

                     3 ). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2017.

                     4 ). Fastsættelse af kontingent.

                     5 ). Indkomne forslag.

                     6 ). Valg iht. Vedtægterne § 4.

                     A ). Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Steen Nørremark, modtager ikke genvalg.  Bodil Kristensen, modtager ikke genvalg. Bent Nørgård, modtager genvalg. Peder Buur, som indtrådte i bestyrelsen, som afløser for Ove Pedersen, ønsker af helbredsmæssige årsager, at træde ud af bestyrelsen.

                     B ). Valg af bestyrelsessuppleanter.

                     Valg af 2 suppleanter.

                     C ). Valg af 2 revisorer. 

På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.

                     D ). Valg af en revisor suppleant.

På valg er: Svend Åge Wurtz, modtager genvalg

                     7 ). Eventuelt.

Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en god handlekraftig bestyrelse.

Hvis man bliver foreslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil det blive respekteret.

Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe eller the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5813

jan 13

Foredrag i Ilskov kirke

Provst Anders Bonde holder foredrag under overskriften

“Humor som sjælesorg”

Onsdag d. 18 januar kl. 19.30

Velkommen til en humørfyldt aften!

Gratis entre

Mange mennesker har en opfattelse af, at sjælesorg er noget meget alvorligt.

Selve ordet »sjælesorg« handler om omsorg for sjælen – at sørge for sjælen.

Den skal vandes og plejes, ligesom kroppen skal passes og holdes ved lige. Derfor vil den sjælesørgeriske samtale ofte være alvorlig, fordi den tager afsæt i noget, som betyder meget for den person, som ønsker en samtale.

Den 18. januar i Ilskov kirke vil præsten, bonden og provsten Anders Bonde ikke tage alvoren ud af sjælesorgen. Det er blot hans erfaring, at det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie ofte kan virke opmuntrende på et tynget sind.

Man kalder det humor, og humor er sjældent kun for sjov, er foredragsholderens påstand. Derfor er humor for alvor også sjælesorg. Emnet belyses med afsæt i det kristne menneskesyn og med udblik til hverdagens humor.

Anders Bonde er kendt som en humoristisk og munter mand. Men han har altid noget vigtigt på hjerte. Der venter deltagerne en spændende og indholdsrig aften, lover arrangørerne.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5804

jan 07

Referatet fra kontaktrådsmødet.

Så ligger der et referat fra kontaktrådsmødet den 2-11-2016.

Den kan ses her >>>> Referat kontaktrådsmøde d 2-11-2016

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5800

jan 07

Ilskov Hallen har ansat en ny centerleder

Ilskov Hallen har pr. 2. januar 2017 ansat en ny centerleder. Centerlederen hedder Ninna Jakobsen og bor i Viby ved Årshus. Ninna har en bachelor i idræt og en kandidat i folkesundhedsvidenskab og er dermed ’specialiseret’ i at evaluere, udvikle og implementere aktiviteter på sundheds- og idrætsområdet. Ninna har desuden altid været aktiv i foreningsregi med fodbold og senere hen løb og crossfit og har bl.a. undervist i crossfit i 3-4 år.

Ninnas opgaver som Centerleder vil, foruden varetagelse af den daglige drift, blandt andet bestå i at udvikle og implementere nye tiltag. 

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5797

jan 02

Generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & borgerforening.

Generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus & borgerforening.

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30.

Der indkaldes til generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & borgerforening, torsdag den 9. februar kl. 19.30, i Ilskov forsamlingshus.

Dagsorden:

                    1 ). Valg af dirigent og stemmetællere.

                     2 ). Bestyrelsens beretning.

                     3 ). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2017.

                     4 ). Fastsættelse af kontingent.

                     5 ). Indkomne forslag.

                     6 ). Valg iht. Vedtægterne § 4.

                     A ). Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Steen Nørremark, modtager ikke genvalg.  Bodil Kristensen, modtager ikke genvalg. Bent Nørgård, modtager genvalg. Peder Buur, som indtrådte i bestyrelsen, som afløser for Ove Pedersen, ønsker af helbredsmæssige årsager, at træde ud af bestyrelsen.

                     B ). Valg af bestyrelsessuppleanter.

                     På valg er Anna-Grethe Sørensen, modtager genvalg.

                     C ). Valg af 2 revisorer.

På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og

Ove Jensen,modtager genvalg.

                     D ). Valg af en revisor suppleant.

                     På valg er: Svend Åge Wurtz, modtager genvalg

                     7 ). Eventuelt.

Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en god handlekraftig bestyrelse.

Hvis man bliver foreslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil det blive respekteret.

Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe eller the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5786

jan 02

Nytårstaffel

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5782

dec 29

Ilskov shelterplads

Der er kommet en ny side der vedrører Ilskov shelterplads. 

Den ligger under fanebladet ALT OM ILSKOV.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5776

dec 21

Ilskov friluftsbads nyhedsbrev

Sæson 2016 er gået og der er heldigvis løbet meget vand igennem badet, siden vi i foråret snakkede lukning af badet.

Den nye bestyrelse er ved at være på plads og vi har brugt efteråret på at kigge på tal, facilitering og håndtering af opgaver.

Der er blevet evalueret frivillig indsatsen og de events, som vi prøvede af denne sommer.

Det skal nævnes at den nye bestyrelse er en dynamisk gruppe, som vil fremme al aktivitet i badet.

Vi i bestyrelsen er ikke ens og ser tingene fra flere vinkler, så vi overvejer og diskuterer løsningsforslag inden der tages beslutninger.

Vi er ikke ude af badets økonomiske problemer og arbejder langsigtet på en realistisk holdbar driftsplan.

Ang. badets tekniske kælder og bassiner, så er der undersøgt nøje, hvilke krav Ilskov friluftsbad skal overholde. Og vi overholder heldigvis alle krav med nuværende bassiner og pumper.

Økonomien har været nogenlunde, som arbejdsgruppen havde budgetteret før åbningen.

Vi kommer ud med et lille underskud, da det har været nødvendigt at investere i en ny pumpe før åbningen til sæson 2016. Vores salg af årskort er gået fra 7 til 80, hvor det skal lyde en stor tak til hele byen, som har støttet badet op på bedste vis.

Også en stor tak til alle jer frivillige, som har været med til at løfte opgaverne i: arbejdsgrupperne, rengøring, livredningen, kiosk og haven.

Friluftsbadet har sjældent været så ren og pæn som i 2016.

Vi vil opfordre alle, der har overskud til at hjælpe i sæson 2017, vi vil vende økonomien, men det kræver fysiske hænder det næste år.

Vi som bestyrelse har valgt at have fokus på følgende ting til 2017-18:

- Arbejde med at få vores driftsudgifter ned, her arbejder vi med solvarme og solfangere.

- At få etableret en spa og sauna, som også kan bruges både udenfor sæson og åbningstid.

- Planlægning/koordination af frivilligheden elektronisk.

- Svømmeklub som tilbyder børn, unge og voksen- svømmeundervisning. TRX sommertræning i badet.

- Delvis elektronisk styring af kælderens pumper, da det kræver mange mandtimer med nuværende løsning.

- At finde en løsning, så vi kan huse 100 personer under tag til for eksempel udlejninger samt events.

- Flytte legepladsen og lave et “unge-hjørne”, så det bliver sjovere for de unge at komme i badet.

- Uddannelse af livreddere, så vi kan drive denne del med så mange frivillige som muligt.

- Flere events med muligheder for endnu flere mennesker i badet.

Til sidst vil vi gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Vi håber, vi ses i badet i 2017.

Vores første åbningsdag bliver torsdag d. 26/5 kl. 13.00, der vil vanen tro, være pølser til alle der har købt årskort. 

Mange hilsner fra

Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/5757

Flere indlæg «