jan 05

Kom og oplev Kurt Leth fra ”Kaffe med Kurt”

Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 i Munklindehus:

Kurts fortællinger er ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historie. Hvad Kurt har mødt af spændende mennesker igennem årene er ikke småting. Oplevelsen er Kurt’s anekdoter – historier – om nogle af de mennesker, han har mødt og lavet udsendelser med på sin journalistiske vej. Kurt drager et væld af fantastiske og pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige virke som

60 kr. i entre incl. kaffe og brød

Sogneaftenudvalget

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7442

jan 04

Nytårstaffel

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7438

jan 04

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ILSKOV FORSAMLINGSHUS & BORGERFORENING.

TORSDAG D. 07-02 2019 KL. 19.30.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, i Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening, torsdag d.

7. februar kl. 19.30, i Ilskov Forsamlingshus.

Dagsorden iht. vedtægterne.

1). Valg af dirigent og stemmetællere.

2). Bestyrelsens beretning.

3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2019.

4). Fastsættelse af kontingent.

5). Indkomne forslag.

6). Valg iht. Vedtægterne §4.

A). På valg er: Inga Fyhring, modtager ikke genvalg. Gudrun Jørgensen, modtager ikke genvalg. Bent Nørgård, modtager genvalg.

B). Valg af suppleant.

På valg er Ove Jensen, modtager genvalg.

C). Valg af 2 revisorer.

På valg er: Jens Chr. Noes, modtager genvalg og Ove Jensen, modtager genvalg.

D). Valg af revisor suppleant.

På valg er: Svend Aage Wurtz, modtager genvalg.

7). Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Hvis man bliver forslået, som bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil dette blive respekteret.

Vi håber at mange møder op, så vi kan få valgt en handlekraftig bestyrelse.

Foreningen er vært ved en lettere anretning, øl, vand, kaffe og the.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7435

dec 18

Hyggedans Hilsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7424

dec 18

Julehilsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7420

dec 04

Syng julen ind i Ilskov

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7414

nov 25

Julestue i forsamlingshuset

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7409

nov 19

HYGGE DANS

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7402

nov 08

Olav Lisby spiller og synger Elvissange

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7399

okt 27

Invitation til Mortensaften.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7396