mar 14

Hygge dans

Torsdagsdans
har fået ny navn og bestyrelse
Nu hedder vi
HYGGE DANS I ILSKOV

 

 

 

 

 

Ilskov Kultur og Idrætsliv

Link til hyggedans

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7196

mar 04

Tove Uth fortæller om sin far der var modstandsmand under 2. verdenskrig

Tirsdag 13/3 2018 kl. 19.00 i Ilskov Forsamlingshus. ( entre 60 kr incl kaffe og brød)
Tove Uth fortæller om sin far der var modstandsmand under 2. verdenskrig.
Jens Toldstrup var nedkastningschef i Jylland og blev betegnet som Europas bedste modtagechef af de allierede. Han modtog efter krigen æresbevisninger fra USA, Frankrig og England.
Tove Uth vil også fortælle, hvordan det var at skulle leve under jorden og fra skiftende tilflugtssteder sammen med sin mor og søskende og med frygten for ikke at se sin far igen.

 

 

 

 

 

 

 

Danmark blev besat 9. april 1940. Her er det et billede fra Nørregades Skole i Herning fra den dag. Men allerede dagen før var man i alarmberedskab i Danmark, og en af de soldater, der senere blev frihedskæmper, fortæller Tove Uth om.

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7184

mar 02

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

 

 

 

LANDSINDSAMLING 2018 ER SØNDAG D.8. APRIL

Vi skal bruge 3-5 personer i Ilskov, så tilmeld dig til Distriktsleder i Ilskov: Lise Lotte Bjerge
Gerne på mail: llbjerge@fiberpost.dk

Eller på dette link.

https://www.cancer.dk/indsamling/bliv-indsamler/opret/distrikt/166/

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7182

feb 26

Referat Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening

Referat fra generalforsamling Ilskov Forsamlingshus & Borgerforening

kan læses her >>>> Referat generalforsamling 2018

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7177

feb 26

Fællesspisning

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7174

feb 25

Ordinær generalforsamling i Ilskov Hallen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7171

feb 22

Karup Å Golfklub

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7166

feb 14

Økonomiske midler til en skulptur

Kære Ilskovborgere.
Som I er bekendt med, via husstandsomdeling sammen med sidste indbydelse til fællesspisning, så er vi en lille trio, som arbejder på at skaffe økonomiske midler til en skulptur, som skal stå på den gamle stationsplads tæt ved det nye madpakkehus.

Én af måderne var, at vi har fået en aftale med Vestjysk Forsikring om, at de donerede 250 kr. for en accept på, at de måtte aflægge besøg og give tilbud på husstandens forsikringer og hvis det udmøntede sig i en ny kunde for dem, så ville vi få yderligere 250 kr. + ekstra bonus på 10.000 kr. hvis de fik en hel del nye kunder.

Vi fik i første omgang en kvote på 30 – 35 aftaler. Vi havde skrevet at vi ville kontakte jer i den forgangne weekend, men vi har fået overvældende positiv modtagelse, så allerede lørdag måtte vi stoppe, for da var vi nået op på 37 aftaler + en del som ønskede at støtte med et kontant beløb

Derfor har vi et positivt problem: Vi nåede ikke rundt til alle, før vores max. antal var nået 😊

Måske vi skal have en runde nr. 2 hvem ved?
Kunstgruppen vil gerne sige tak for den positive respons, og ikke mindst tak til de frivillige hjælpere som tog opgaven og trodsede den bidende kulde weekenden bød på.
På gruppens vegne
Ole Nikolajsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7158

feb 10

Forældre/søskende aften i FDF Ilskov

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7152

feb 05

Ordinært repræsentantskabsmøde

 

Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsesformandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, samt fastsættelse af hal leje.

5. Fremlæggelse af Ilskov Hallens nye vedtægter, til godkendelse ( Se vedhæftet fil )

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Christina Vingborg Madsen (modtager genvalg)
Bent nørgaard (modtager genvalg)
Tina Svensson (modtager genvalg)
Kimie Thaagaard (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til formanden Rene Sandvig – Skårphusvej 48, senest to dage før mødet afholdes.
Bestyrelsen opfordrer foreningsrepræsentanterne til at møde op, og såfremt de nuværende repræsentanter er afløst af andre, bedes man rette henvendelse til foreningens formand, for at få videresendt indbydelsen til rette vedkommende.

Foreningsrepræsentanterne skal være valgbare til Ilskov Hallens bestyrelse.

Såfremt forenings repræsentanten er forhindret, og der sendes en anden, skal vedkommende have en fuldmagt med, for at kunne stemme.
Efter mødet vil bestyrelsen være vært ved en let anretning. Af hensyn til dette bedes man melde afbud til Christina Madsen (20629452)

Med venlig hilsen
Halbestyrelsen

Permanent link til denne artikel: http://ilskov.net/archives/7145